اعضای مرکز

اعضای مرکز
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته گرایش سمت
1 شهلا کریمی دخت فوق لیسانس روانشناس بالینی ـ تربیتی رئیس مرکز
2 صالح قلی پور دکتری روانشناس بالینی مشاور
3 سولماز خجسته فوق لیسانس روانشناس تربیتی ـ بالینی مشاور
4 دکتر رحیم گلفر پزشک حرفه ای عمومی پزشک معتمد دانشگاه
5 دکتر سوسن محسنی پزشک حرفه ای عمومی پزشک معتمد دانشگاه
6 فاطمه خیرالهی کارشناس بهداشت بهداشت محیط کارشناس بهداشت
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419961-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.