کانون همیاران سلامت

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان فعالیت می کند. هدف این کانون ارایه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی است.کانون همیاران دانشجویی بوده و به گسترش فرهنگ مشاوره و سلامت روان در دانشجویان کمک می‌کند. شرکت و عضویت در این کانون ها برای دانشجویان به صورت داوطلبانه است. دانشجویانی که درخصوص مباحث روانشناختی، سلامت روان، نوع دوستی و… داوطلب هستند برای همکاری در زمینه‌های مذکور به کانون‌ مراجعه می‌کنند و به عنوان بازوی اجرایی مشاوره در زمینه پیشگیری از آسیب ها فعالیت می‌نمایند. برای مثال چنانچه مرکز مشاوره برنامه‌ای برای آگاه سازی دانشجویان درمورد پیشگیری از ایدز یا اعتیاد دارد، ابتدا به این همیاران آموزش می‌دهد و سپس این همیاران آموزش‌ها را به سایر دانشجویان منتقل می‌کنند.

همیاران سلامت روان
همیاران سلامت روان یک کانون دانشجویی در هر دانشگاه به حساب می آید، که در این اساسنامه به اختصار کانون نامیده می شود,نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارایه خدمات مستمر,فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره و سلامت و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه (انجمن علمی کانون ها) فعالیت میکند..
 
مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی اصلی سلامت روان دانشگاه ارائه دهنده ی خدمات مرتبط با سلامت روان به دانشجویان و دانشگاهیان است.

دانشجوی همیار
دانشجوی همیار,دانشجوی داوطلبی است که  ضمن عضویت در کانون دانشجویی همیاران سلامت روان آمادگی خود را برای انجام خدمات مرتبط با سلامت روان,آموزش,پیشگیری,شناسایی,یاری-رسانی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مشاوره اعلام می دارد و خدمات خود را از روی میل ورغبت بدون هیچ گونه چشم داشتی و با این اعتقاد که برای اجتماع سودمند است ارایه نموده و در فعالیت های اجتماع محور مرکز مشاوره مشارکت می نماید.

اهداف کانون
- جذب,ساماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند
- توسعه مشارکت دانشجویان در ,تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط به مشاوره دانشجویی
- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدف های مرکز مشاورها از طریق برنامه های آموزشی –ترویجی
- تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوع دوستی در بین دانشجویان
- تقویت اراده ی  اعضاء در مسیر تحقق حیات طیب و معقول
- مشارکت در برگزاری سمینار,همایش ونشست های تخصصی در زمینه سلامت روان
- تلاش در جهت فراگیری آیین دوستی ومصاحبت,مرحمت و شفقت,رفیق و ملایمت نسبت به یکدیگر و پرهیز از تندی و خشونت و اجتناب از کینه وخصومت در بین جوانان
- تقویت روحیه ی شور و نشاط و امید و تمرین مشارکت اجتماعی دانشجویان
- هویت بخشی به فعالیت های داوطلبانه دانشجو در جهت کمک به دانشجویان
- ارتقاء سرمایه اجتماعی(مشارکت,اعتماد و همدلی) در دانشگاه از طریق مشارکت دهی بیشتر دانشجویان در فعالیتهای دانشگاه
- ارتقاءسلامت اجتماعی دانشگاه از طریق مشارکت دانشجویان در برنامه های اجتماعی و عام المنفعه
- ایجاد وب سایت, خبر نامه و...جهت ارتباط با مخاطبان دانشجو جهت آگاهی بخشی هر چه بیشتر در حوزه سلامت روان
- ایجاد ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی معتبر و مرتبط رسمی و مورد تایید دانشگاه جهت اشتغال زایی مفید و پایدار دانشجویان
- کمک در توانمند سازی و آماده سازی دانشجویان و حمایت از ایشان در ورود به بازار کار واقعی

وظایف همیاران سلامت
- شرکت در برنامه های آموزشی ترویجی مرکز مشاوره
- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مسایل تحصیلی و برنامه ریزی درسی به ویژه  در ایام امتحانات
- آموزش و راهنمایی اولیه دانشجویان در مورد افت تحصیلی
- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مشکلات و مسائل ارتباطی در محیط های خوابگاهی
- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مهارت حل مساله
- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مدیریت استرس
- تلاش برای شناسایی و رفع نیازهای اقتصادی دانشجویان نیازمند اقتصادی
- مشارکت و همراهی با مرکز مشاوره در اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری
- همکاری با مرکز مشاوره در طراحی,تدارک و اجرای طرح های پیشگیری و مداخلاتی با رویکرد اجتماع محور به ویژه در سطح خوابگاه ها

-دانلود اساس نامه کانون همیاران سلامت روان


- فرم درخواست کانون های فرهنگی و هنری جهت اجرای برنامه
- فرم کاندیداتوری-شورای انجمن ها و کانون ها

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419961-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.