تاریخ : سه شنبه 1 خرداد 1397
کد 7

انتخاب مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال در سال 97

در آئین اختتام ششمین گردهمایی رؤسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور که در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال تحصیلی جاری
 در آئین اختتام ششمین گردهمایی رؤسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور که در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال تحصیلی جاری با حضور جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی (معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان) و جناب آقای دکتر سید ابوالحسن ریاضی (معاون محترم دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان) و سرکار خانم دکتر منصوره السادات صادقی (مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان) و نیز روسای محترم کلیه مراکز مشاوره و سلامت دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه  تهران برگزار گردید، «مرکز مشاوره و سلامت دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز» به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال در سال تحصیلی ۹8-۱۳۹7 انتخاب و معرفی گردید و با اعطای لوح تقدیر و تندیس یادبود از برنامه ریزی و اجرای برنامه های اثربخش و فعالیت های مفید مرکز مشاوره و سلامت این دانشگاه قدردانی بعمل آمد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419961-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.