این یک مطلب آزمایشی ایست
این یک مطلب برای تست است

آخرین اخبار

پنجشنبه نوزدهم بهمن 1396

مطلب آزمایشی

این یک مطلب آزمایشی است. این یک مطلب آزمایشی است.
پنجشنبه نوزدهم بهمن 1396

اااا

ش/سمیاشن
پنجشنبه نوزدهم بهمن 1396

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419961-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.